Registrera dig nu

17 maj 08:30 - 17:00Hotel Birger Jarl

Ur innehållet

 • Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag men vad kan vi förvänta oss för utveckling i framtiden?
 • Trendspaning - EFH och den digitala transformationen. Vad krävs för att bli en vinnare?
 • EFH som molntjänst eller On-premise?  – Hur skall man tänka?
 • Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster
 • Blockkedjan – så här kan den nya tekniken hjälpa ditt företag och forma framtidens samhälle
 • Hur är det med ordningen på dokumenten i er organisation?
 • I framtiden har alla arbetslag digitala medarbetare  (Robotar) och så här kan de hjälpa till.
 • Stora vinster genom att arbeta aktivt med inköp.
 • Vad kännetecknar lyckade EFH och e-faktura projekt i praktiken? 
 • Business Intelligence och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut.
 • Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka ?

Ladda ned agendan

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2018

 • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
 • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
 • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med e-faktura och     elektronisk fakturahantering
 • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Ladda ned agendan

Registrera dig nu

Agenda 9.00 - 17.00 (registreringen öppnar 8.30)

Charlotte Darth
Moderator

9.00-9.15 Moderator Charlotte Darth öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Över 14 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. Varför har EFH blivit så framgångsrikt och vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmaste åren? Charlotte inleder konferensen EFH 2018 med att göra ett antal reflektioner över det som hänt samt en liten spaning framåt i tiden.

Charlotte Darth

Mellan åren 2011 och 2015 var Charlotte VD för ReadSoft Sverige och är ett känt ansikte i branschen. Idag är Charlotte verksam som Vice President för CGI:s Emerging Technology-enhet, där hon arbetar med innovation och digital transformation, dvs hjälper företag att utveckla lönsamma affärer och skapa tillväxt med hjälp av de senaste teknikerna på marknaden. Hon har varit moderator för ett flertal konferenser och med sin bakgrund inom marknadsföring och försäljning är hon en erfaren intervjuare och presentatör.”

Ladda ned agendan

Läs mer

Conny Björnehall
Digital Solutions Lead Sogeti Sverige

9.15-9.45 Trendspaning kring EFH och den digitala transformationen - Vad krävs för att bli en vinnare i det digitala landskapet?

Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. Vad är det då som karakteriserar en vinnare? Enligt flera undersökningar visar det sig att relativt många beslut om digitala satsningar fattas på magkänsla och av rädsla att halka efter. I denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på vad som skiljer vinnare från förlorare och samtidigt ges tips och råd för att just ditt företag skall spela på den vinnande sidan

Conny Björnehall

Conny Björnehall är en mycket eftertraktad och populär föreläsare som hjälper organisationer att växa genom digitala och mobila lösningar. Genom strategier, workshops och engagemang så hjälper Conny organisationer att välja rätt väg inom den Digitala transformationen. Han är systemerare och programmerare i grunden och har 18 års erfarenhet inom branschen. Han brinner för att hitta nya lösningar som ger en konkret verksamhetsnytta. Conny är även expertkrönikör på Telekom idag och driver Vasaloppsbloggen.

Läs mer

Eva Petré Rege
Reskontrachef, Coor Service Management AB

9.45-10.15 Funderar ditt företag på att byta ut befintliga EFH- och inköpssystem? Hur skall man tänka och vilka utmaningar finns? Så här resonerade COOR när man bytte ut sina olika system mot ett heltäckande systemstöd för hela P2P-processen.

Coor hade olika systemstöd för olika delar av P2P-processen där vissa delar saknades och framförallt möjligheterna till kontroll, synergier och automation mellan processerna. Därför valde COOR att under 2017 göra en omfattande upphandling för att hitta en lösning för hela processen. I denna seminariepunkt berättar Eva om resan och om hur man resonerade kring skiftet mellan sin tidigare lösning och övergången till P2P- plattformen PaletteArena, vilka erfarenheter man gjort och vilka effekter den nya lösningen fått.

Eva Petré Rege

Eva Petre Rege är reskontrachef centralt på Coor Service Management Group AB. Coor arbetar med Facility management och  deras 3500 användare  i 6 länder hanterar ca 400.000 leverantörsfakturor per år .

Läs mer

Lennart Wallin, Örebro kommun Sabina Johansen, InExchange

10.15-10.45 Spendanalys öppnar dörren till en kostnadseffektiv framtid

”Välkommen till framtiden” är hälsningsfrasen som avtalscontrollern Lennart Wallin gärna använder när han förevisar möjligheterna som öppnas med en effektiv analystjänst. Själv har han sparat 15 miljoner kronor på två år åt Örebro kommun med Spendanalys.

Låter det för bra för att vara sant? När ni sett Lennarts genomgång tvivlar ni inte längre. Han bjuder på en prisjämförelse i realtid och visar hur man på bara några minuter upptäcker en överdebitering.

Men med det här verktyget kan det lika gärna vara ni som elegant hämtar hem tusentals kronor spenderade i onödan. Det krävs inga trollkonster. Det handlar om att utnyttja e-fakturans fulla potential och ta vara på all kvalitativ data som den ruvar på. 
Vill man åstadkomma bättre framtida inköp gäller det att kartlägga inköpen som görs i dag – och basera analysen på rätt grunder. 
Den datan finns i e-fakturan. Trots det förblir den outnyttjad. Men det går snabbt att ändra på. Vi presenterar tjänsten som visualiserar er data. Eller som Lennart säger. Välkommen till framtiden.

Lennart Wallin, Örebro kommun Sabina Johansen, InExchange

Sabina Johansen är strategisk rådgivare på InExchange och arbetar med Business Intelligence. Lennart Wallin är inköpscontroller i Örebro kommun. Han har använt verktyget Inköpsanalys i två års tid och sparat 15 miljoner kronor åt kommunen. 


Läs mer

10.45-11.10 Kaffe

Läs mer

Clara Wadman och Anderz Petersson, ESV

11.10-11.40 Ny lag om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor kommer 2019 - Vad innebär lagen och vad behöver man göra för att vara redo.

Offentlig sektor var tidigt ute vad gäller elektronisk fakturahantering och e-faktura. Man såg tidigt vilken utvecklingspotential som förelåg och den ökade effektiviteten som nya arbetssätt kunde ge. Nu tar man det ett steg längre med hjälp av den lag om obligatorisk e-faktura som med största sannolikhet börjar gälla från 1 April 2019.

I denna seminariepunkt får vi ta del av statens erfarenheter och de effekter man uppnått så här långt och hur den nya lagen kommer att påverka företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Ekonomistyrningsverket rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer börjar förbereda sig för den nya lagen och här får vi veta hur man går till väga.

Clara Wadman och Anderz Petersson, ESV

Clara och Anderz  arbetar på Ekonomistyrningsverket (ESV) med ansvar för bland annat e-handelsfrågor. Anderz och Clara driver frågor och stöd om bland annat den nya lagen, effektivare inköp i staten och ESVs roll som nationell  PEPPOL-myndighet.

Läs mer

Alfons Kubulenso
Category Manager IT, Ellevio

11.40-12.10 Förnyad konkurrensutsättning som en del av P2P Processen

Ellevio har länge arbetat digitalt med en enhetlig  P2P- process (från inköp till betalning). Under 2017 beslutades att också effektivisera processen för förnyad konkurrensutsättning i kategorin tekniska konsulter. 2018 har Ellevio därför genomfört ett förändringsprojekt med syfte att etablera konkurrensutsättningar i systemstödet för operationellt inköp (P2P). Målsättningen är att säkerställa en kvalitativ inköpsprocess med effektiva flöden från avrop till faktura.  

Alfons Kubelenso, kommer att tala om projektet, genomförande, målsättning utmaningar  och resultat

Alfons Kubulenso

Alfons has extensive experience in business management, sales and consulting. He has worked in the energy market and the IT industry in its different economic cycles.  Alfons is experienced in leading positions in companies with Swedish and American ownership and he is currently category manager IT at Ellevio.  His main experience is in the energy sector handling "General Management" in complex product and service development.

Läs mer

Fredrik Lundberg
Ekonom och projektledare, SMC Corporation

12.10-12.40 EFH som molntjänst eller On-premise? – Hur skall man tänka?

Framtidens lösningar för elektronisk fakturahantering är byggda för molnet. Med en mängd styrkor och fördelar. Samtidigt kan det finnas frågor att räta ut innan man tar beslutet att hantera verksamhetens fakturor i molnet. Vågar vi hantera våra fakturor i molnet? Är det svårt att komma igång? Är det krångligt? Vilka fördelar finns med molnet? Hur gör vi när våra behov ändras? Är det kostnadseffektivt? Är det säkert? 

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg är ekonom och projektledare på SMC Corporation och har ansvarat för att implementera MediusFlow åt 16 av företagets europeiska bolag samt centralisera skanningen och verifieringen av bolagens leverantörsfakturor. SMC arbetar med industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter.

Läs mer

12.40-13.30 Lunch

Läs mer

Breakoutpass: 13.30-15.20 Agenda, se nedan

Efter lunch har deltagare möjlighet att under ett par timmar gå på parallella presentationspass, allt utifrån eget intresseområde. 

Efter de parallella presentationspassen fortsätter konferensen i den stora konferenssalen.


Läs mer

Breakoutpass A1: Sal: Congressen B - Rickard Holgersson, Kofax

13.30-14.00 Kom, lyssna och lär hur du kan få den rätta starten i din fakturahantering samt hur Robotic Process Automation (RPA) kan ta ditt nuvarande ekonomisystem till nästa nivå.

Många företag stöter på utmaningar med att processa fakturor dagligen. Missa inte chansen att upptäcka hur vår lösning kan förändra och förenkla din dagliga hantering av fakturor. Kom, lyssna och lär hur du kan få den rätta starten i din fakturahanteringsprocess med våra lösningar ReadSoft Online och ReadSoft Invoices. Ta din fakturahantering till nästa nivå för ökad automatisering, effektivitet och kontroll och få en inblick i hur du kan automatisera och processa hela fakturaflödet inklusive e-faktura. Vi kommer även att ge en introduktion till  Kofax Kapow RPA-plattformen. Kan RPA ta dina nuvarande ekonomiska processer till nästa nivå?

Läs mer

Breakoutpass B1: Sal: Congressen A - Björn Schlingmann, Medius AB

13.30-14.00 Maximera automatiserad fakturamatchning med relevanta nyckeltal, benchmarks och MediusFlow

En effektiv och dynamisk fakturamatchning är en av de viktigaste hörnstenarna i automatiserad fakturahantering. Under detta seminarium visar vi hur MediusFlow kan automatisera hela processen för mer än 90% av era varufakturor med hjälp av avancerad fakturamatchning. Vi går också igenom möjligheterna att mäta och jämföra nyckeltal från er egen fakturahanteringsprocess mot genomsnittsvärden för hundratals MediusFlow-användare världen över med hjälp av verklig data i MediusFlow Benchmarks. Hur stor del av era fakturor går genom en helt automatiserad ”touchless” process idag? Med relativt små insatser kan ni förbättra träffsäkerheten i fakturamatchningen och öka automatiseringsgraden för att minska manuell handpåläggning. Tänk dig hur mycket tid er organisation skulle kunna spara med 90% automatiserad fakturahantering!

Breakoutpass B1: Sal: Congressen A - Björn Schlingmann, Medius AB

Talare: 

Läs mer

Breakoutpass C1: Sal: Team - Maria Hult & Joachim Andersson, Palette Software AB

13.30-14.00 Ta kontroll över dina omkostnadsinköp och koppla ihop processen från inköp till betalning!

Gör en spendanalys, facit över din potential finns i din leverantörsreskontrahistorik.

 • Sänk dina inköpskostnader genom att förhandla fram bättre avtal med färre leverantörer.
 • Flytta godkännande och attest från fakturahanteringen till rekvisitionsprocessen.
 • Koppla ihop inköp och faktura för automation och bättre spårbarhet.

Ofta är potentialen stor men samtidigt utmaningarna många. Av den anledningen är det långt ifrån alla företag som lyckas inom detta område. Under seminariet kommer vi att ge vår bild på hur företag som lyckats gått tillväga men också resonera om hur och varför vissa procurement-projekt aldrig kommer i mål. Vi varvar teori med praktik så du kommer även att få en kort visning av vår P2P-plattform PaletteArena. 

Du kommer att få lyssna till Maria Hult, Head of Sales and Market Support och Joachim Andersson, Sales Sweden från Palette Software AB.

Läs mer

Breakoutpass D1: Sal: Spirit - Hossein Mohaddes
Försäljningschef, OptoSweden

13.30-14.00 Dina möjligheter med ”molnet”

Hur underlättar digitaliseringen din vardag i verksamheten? Vad har företag för möjlighet idag och i framtiden? Hossein Mohaddes från OptoSweden har hjälpt många företag att automatisera sitt informationsflöde. Tänk att ha allt samlat på en plats. Hossein kommer att berätta hur mycket företag kan tjäna på att använda sig av CrossState med e-faktura och digitalt arkiv för att automatisera hela ditt dataflöde.  

Läs mer

Breakoutpass A2: Sal: Team - Louise Westberg & Anna Samuelsson, Hogia

14.10-14.40 Elektroniska fakturaflöden med hjälp av e-faktura/PDF/print

En elektronisk kundfaktura är digital från start till mål och effektiviserar ditt fakturaflöde. Vår e-fakturalösning är en del av din vanliga faktureringsrutin i ditt ekonomisystem från Hogia. För mottagare som inte kan ta emot e-fakturor kan du skicka fakturorna elektroniskt som e-postfaktura eller till vår printtjänst som skriver ut, kuverterar och postar pappersfakturan till mottagaren.

Läs mer

Breakoutpass B2: Sal: Spirit - Olle Ebbinghaus

14.10-14.40 Hur är det med ordningen på dokumenten i er organisation?

Vet ni vilken information som ska lagras var? Har ni ett eller flera IT-system som kan hantera information, men har ändå inte en bra ordning? Vilka lagar och regler för arkivering av t.ex. avtal och räkenskapsinformation gäller? Frågorna är många och i denna seminariepunkt ser vi bl. a hur en informationshanteringsplan kan bli ett centralt verktyg för att få till bra informationshantering i er organisationen.

Breakoutpass B2: Sal: Spirit - Olle Ebbinghaus

Olle Ebbinghaus är VD och konsult på Dokumentinfo som hjälper organisationer att få ordning på sin informationshantering. Olle har närmare 30 års erfarenhet av informationshantering i olika verksamheter varav 20 som konsult.

Läs mer

Breakoutpass C2: Sal: Congressen B - Marie-Louise Ankersjö, Palette Software AB

14.10-14.40 EFH-projektet – fallgropar och framgångsfaktorer

Står din organisation inför att uppdatera, bredda eller byta ut befintligt EFH-stöd? Palette har framgångsrikt drivit 1000-tals projekt genom åren och det senaste året har vi bl a genomfört ett par mycket omfattande och lyckade P2P-projekt. I det här seminariet berättar vi om våra reflektioner och erfarenheter, du får tips inför upphandlingsfasen men framförallt vår syn på framgångsfaktorer för att driva komplexa EFH-projekt i mål. Projekt som avslutas på budget, i tid och enligt plan. 

Du kommer att få lyssna till Marie-Louise Ankersjö, Project and Team Manager, Service & Delivery, Palette Software AB.

Läs mer

Breakoutpass D2: Sal: Congressen A - Thomas Angskog, Crediflow/OptoSweden

14.10-14.40 Skicka alla dina fakturor elektroniskt från dag 1. Men hur enkelt är det och vad skall man tänka på?

Idag går samhället mer och mer åt att skicka e-fakturor. Det sparar både tid, pengar och miljö. Du känner säkert igen problemet – att utfärda pappersfakturor är en intensiv, manuell process med höga kostnader och låg effektivitet. Misstag och förseningar är vanligt vilket orsakar flaskhalsar och försenade betalningar. Men e-fakturor kan snabbt lösa de här problemen och minska arbetsinsatsen och kostnaden. I denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna med att fakturera elektroniskt. Vilka nätverk som finns och hur man lättast kommer igång.

Läs mer

Breakoutpass A3: Sal: Team - Louise Westberg & Anna Samuelsson, Hogia

Elektroniska fakturaflöden för inkommande fakturor

Hogias lösning skapar en effektiv hantering av leverantörsfakturor och ersätter det traditionella pappersflödet. Vi erbjuder lösningar för hantering av dina fakturor som förenklar din vardag. Dina fakturor kan scannas via vår partner eller läsas in via fakturatolkning. Som en del i ditt ekonomisystem från Hogia arbetar du i ett digitalt flöde; från scanning, tolkning, kontering och attestering till betalning, bokföring och arkivering.

Läs mer

Breakoutpass B3: Sal: Spirit - Anna Leo & Linnea Träff, Medius Ascendo AB

14.50-15.20 Ascendo Invoice – marknadens bästa fakturahantering med fokus på kundnytta

Ascendo Invoice erbjuder fakturahantering med stor fokus på kundnytta. Vi visar hur Ascendo Invoice förenklar och snabbar upp hela fakturaprocessen för mindre och medelstora företag. Se hur smidigt vi kommunicerar med våra kunder genom vår plattform och hur ni som kund kan vara med och påverka hur Ascendos kommande versioner kommer att fungera. 

Du hanterar alla dina leverantörsfakturor i ett digitalt flöde med möjlighet att automatisera kontering och attestering. Ascendo Invoice erbjuder det där lilla extra som förenklar vardagen. Ställ om fakturaadressen till oss, attestera i mobilen, snabbt och smidigt får du relevant information i realtid från vår inbyggda Dashboard. Vi har smidiga standardintegrationer till affärssystem och interaktiv support inbyggt i lösningen. Läs mer

Breakoutpass C3: Sal: Congressen B - Greger Blomster, Exsitec

14.50-15.20 Business Intelligence, Inköpsanalys och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut?

I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.

I  denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna för användarna att aktivt hantera nyckeltal, upptäcka problem, identifiera orsakerna och vidta åtgärder inom hela inköp-till-betalningsprocessen.

Läs mer

Breakoutpass D3: Sal: Congressen A - Niclas Petterson, Basware

14.50-15.20 Spend under Control

Hur stor volym tror du att återkommande fakturor står för hos er? Vi är nog alla frälsta av automatiseringen och de tekniker och hjälpmedel som finns för att uppnå effektivitet och besparingar, såväl i tid som pengar. I detta seminarium visar vi hur ni kan uppnå besparingar och faktiskt se resultat av detta på sista raden. Genom payment plans, order matchning och analytics kan ni få bättre insikt och optimera era kostnader.  Vi visar hur ni kan effektivera er fakturahanteringsprocess oavsett vilken typ av verksamhet ni bedriver. 

Läs mer

15.20-15.45 Kaffe

Läs mer

Arto Ihantoja
Specialist, Robotic Process Automation (RPA), CGI

15.45-16.15 I framtiden har alla arbetslag digitala medarbetare (robotar) och så här kan de hjälpa till

Digitaliserade kundtjänster börjar fler och fler företag implementera men nu börjar digitala medarbetare även dyka upp för att hjälpa till med allehanda administrativa uppgifter. Digitala medarbetare (robotar) är kollegor som får lära sig att utföra utvalda processer eller arbetsuppgifter precis som övriga mänskliga medarbetare. Inom 10 år finns det digitala medarbetare i alla arbetslag! I denna seminariepunkt tittar vi närmare på denna trend och hur den kan underlätta företagens vardag.

Läs mer

Tianlin Shao
VP Business Development Asia, ChromaWay

16.15-16.45 Blockkedjan – så här kan den nya tekniken hjälpa ditt företag och forma framtidens samhälle

En studie från World Economic Forum visade nyligen att en majoritet av experterna bedömde att 10% av världens BNP skulle registreras i en blockkedja 2025. Blockkedjor är den bakomliggande strukturen för kryptovalutor. Påverkan från blockkedjan går dock långt utanför detta. Avtal, fastighetsregister, betalningar mellan köpare och säljare med mera diskuteras och testas idag för att läggas upp i blockkedjan. Möjligheterna och påverkan på samhället går långt bortom vår fantasi. I denna seminariepunkt går vi igenom vad blockkedjan är och ser vad tekniken kan användas till i framtiden.

Tianlin Shao

ChromaWay är kända för att deras CTO skapade världens första protokoll för att emittera värdepapper "tokens" på en blockkedja år 2012, och för det internationellt mycket uppmärksammade projektet om bostadstransaktioner med Lantmäteriet, Telia Company, SBAB, Landshypotek, Kairos Future och Evry. ChromaWay har också skapat en unik teknik som man kallar konsortium databas, som kombinerar traditionella databaser med blockkedjeteknik.

Läs mer

Kontakta oss

Patrik Fältman
patrik.faltman@faltmans.com

Patrik har 20 års erfarenhet av lösningar och projekt inom inköp, elektronisk fakturahantering och e-faktura. Patrik har arbetat både nationellt och internationellt med dessa frågor i ledande roller på företag som ReadSoft och Momentum.

Lars Frick
lars.frick@inspectum.se

Lars har arbetat med elektronisk fakturahantering (EFH) sedan 1998 på företag som Arrowhead och Basware. Sedan 2004 driver Lars företaget Inspectum som bland annat bevakar marknadsutvecklingen inom EFH och av e-faktura.