17 maj 08:30 - 17:00Hotel Birger Jarl

Ur innehållet

 • Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag men vad kan vi förvänta oss för utveckling i framtiden?
 • Trendspaning - EFH och den digitala transformationen. Vad krävs för att bli en vinnare?
 • EFH som molntjänst eller On-premise?  – Hur skall man tänka?
 • Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster
 • Blockkedjan – så här kan den nya tekniken hjälpa ditt företag och forma framtidens samhälle
 • Hur är det med ordningen på dokumenten i er organisation?
 • I framtiden har alla arbetslag digitala medarbetare  (Robotar) och så här kan de hjälpa till.
 • Stora vinster genom att arbeta aktivt med inköp.
 • Vad kännetecknar lyckade e-faktura projekt i praktiken? 
 • Business Intelligence och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut.
 • Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka ?

Ladda ned den preliminära agendan

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2018

 • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
 • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
 • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med e-faktura och     elektronisk fakturahantering
 • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Ladda ned den preliminära agendan

Preliminär agenda 8.30 - 17.00

Charlotte Darth
Moderator

Moderator Charlotte Darth öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Över 14 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. Varför har EFH blivit så framgångsrikt och vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmaste åren? Charlotte inleder konferensen EFH 2018 med att göra ett antal reflektioner över det som hänt samt en liten spaning framåt i tiden.

Charlotte Darth

Mellan åren 2011 och 2015 var Charlotte VD för ReadSoft Sverige och är ett känt ansikte i branschen. Idag är Charlotte verksam som Vice President för CGI:s Emerging Technology-enhet, där hon arbetar med innovation och digital transformation, dvs hjälper företag att utveckla lönsamma affärer och skapa tillväxt med hjälp av de senaste teknikerna på marknaden. Hon har varit moderator för ett flertal konferenser och med sin bakgrund inom marknadsföring och försäljning är hon en erfaren intervjuare och presentatör.”

Ladda ned agendan

Läs mer

Conny Björnehall
Digital Solutions Lead Sogeti Sverige

Trendspaning kring EFH och den digitala transformationen - Vad krävs för att bli en vinnare i det digitala landskapet?

Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. Vad är det då som karakteriserar en vinnare? Enligt flera undersökningar visar det sig att relativt många beslut om digitala satsningar fattas på magkänsla och av rädsla att halka efter. I denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på vad som skiljer vinnare från förlorare och samtidigt ges tips och råd för att just ditt företag skall spela på den vinnande sidan

Conny Björnehall

Conny Björnehall är en mycket eftertraktad och populär föreläsare som hjälper organisationer att växa genom digitala och mobila lösningar. Genom strategier, workshops och engagemang så hjälper Conny organisationer att välja rätt väg inom den Digitala transformationen. Han är systemerare och programmerare i grunden och har 18 års erfarenhet inom branschen. Han brinner för att hitta nya lösningar som ger en konkret verksamhetsnytta. Conny är även expertkrönikör på Telekom idag och driver Vasaloppsbloggen.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag!

Över 14 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. I denna seminariepunkt kommer vi titta närmare på 

 • Varför EFH har blivit så framgångsrikt?
 • Hur EFH öppnat upp för flera processer som avtal, inköp, reseräkning etc. 
 • Vad kan vi förvänta oss för nyutveckling av systemen de närmaste åren?
 • Hur lyckas man med e-fakturor och vad bör man tänka på?

Läs mer

Eva Petré Rege
Reskontrachef, Coor Service Management AB

Funderar ditt företag på att byta ut befintliga EFH- och inköpssystem? Hur skall man tänka och vilka utmaningar finns? Så här resonerade COOR Service Management AB när man bytte ut sina olika system mot ett heltäckande systemstöd för hela P2P-processen.

Coor hade olika systemstöd för olika delar av P2P-processen där vissa delar saknades och framförallt möjligheterna till kontroll, synergier och automation mellan processerna. Därför valde COOR att under 2017 göra en omfattande upphandling för att hitta en lösning för hela processen. I denna seminariepunkt berättar Eva om resan och om hur man resonerade kring skiftet mellan sin tidigare lösning och övergången till P2P, vilka erfarenheter man gjort och vilka effekter den nya lösningen fått.

Eva Petré Rege

Eva Petre Rege är reskontrachef centralt på Coor Service Management Group AB. Coor arbetar med Facility management och  deras 3500 användare  i 6 länder hanterar ca 400.000 leverantörsfakturor per år .

Läs mer

Olle Ebbinghaus

Hur är det med ordningen på dokumenten i er organisation?

Vet ni vilken information som ska lagras var? Har ni ett eller flera IT-system som kan hantera information, men har ändå inte en bra ordning? Vilka lagar och regler för arkivering av t.ex. avtal och räkenskapsinformation gäller? Frågorna är många och i denna seminariepunkt ser vi bl. a hur en informationshanteringsplan kan bli ett centralt verktyg för att få till bra informationshantering i er organisationen.

Olle Ebbinghaus

Olle Ebbinghaus är VD och konsult på Dokumentinfo som hjälper organisationer att få ordning på sin informationshantering. Olle har närmare 30 års erfarenhet av informationshantering i olika verksamheter varav 20 som konsult.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Vad kännetecknar lyckade e-faktura projekt i praktiken?

I denna seminariepunkt får vi lyssna till ett företag som lyckats med att få flertalet av sina kunder och leverantörer att ta emot eller skicka e-faktura och på så sätt effektiviserat hela fakturahanteringsprocessen. Men vilka är framgångsfaktorerna och vilka utmaningar har varit svårast att övervinna?

Vilka sätt är mest framgångsrika beträffande leverantörsanslutning? Klassisk onboarding och/eller med påtryckningar och krav.

Talare presenteras inom kort
Läs mer

Talare presenteras inom kort

I framtiden har alla arbetslag digitala medarbetare (robotar) och så här kan de hjälpa till

Digitaliserade kundtjänster börjar fler och fler företag implementera men nu börjar digitala medarbetare även dyka upp för att hjälpa till med allehanda administrativa uppgifter. Digitala medarbetare (robotar) är kollegor som får lära sig att utföra utvalda processer eller arbetsuppgifter precis som övriga mänskliga medarbetare. Inom 10 år finns det digitala medarbetare i alla arbetslag! I denna seminariepunkt tittar vi närmare på denna trend och hur den kan underlätta företagens vardag.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

EFH som molntjänst eller On-premise? – Hur skall man tänka?

Framtidens lösningar för elektronisk fakturahantering är byggda för molnet. Med en mängd styrkor och fördelar. Samtidigt kan det finnas frågor att räta ut innan man tar beslutet att hantera verksamhetens fakturor i molnet. Vågar vi hantera våra fakturor i molnet? Är det svårt att komma igång? Är det krångligt? Vilka fördelar finns med molnet? Hur gör vi när våra behov ändras? Är det kostnadseffektivt? Är det säkert? 

Läs mer

Henrik Hjelte
CEO / Co-founder , ChromaWay

Blockkedjan – så här kan den nya tekniken hjälpa ditt företag och forma framtidens samhälle

En studie från World Economic Forum visade nyligen att en majoritet av experterna bedömde att 10% av världens BNP skulle registreras i en blockkedja 2025. Blockkedjor är den bakomliggande strukturen för kryptovalutor. Påverkan från blockkedjan går dock långt utanför detta. Avtal, fastighetsregister, betalningar mellan köpare och säljare med mera diskuteras och testas idag för att läggas upp i blockkedjan. Möjligheterna och påverkan på samhället går långt bortom vår fantasi. I denna seminariepunkt går vi igenom vad blockkedjan är och ser vad tekniken kan användas till i framtiden.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Business Intelligence och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut.

I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.


I  denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna för användarna att aktivt hantera nyckeltal, upptäcka problem, identifiera orsakerna och vidta åtgärder inom hela inköp-till-betalningsprocessen.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Skicka alla dina fakturor elektroniskt från dag 1. Men hur enkelt är det och vad skall man tänka på?

Idag går samhället mer och mer åt att skicka e-fakturor. Det sparar både tid, pengar och miljö. Du känner säkert igen problemet – att utfärda pappersfakturor är en intensiv, manuell process med höga kostnader och låg effektivitet. Misstag och förseningar är vanligt vilket orsakar flaskhalsar och försenade betalningar. Men e-fakturor kan snabbt lösa de här problemen och minska arbetsinsatsen och kostnaden. I denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna med att fakturera elektroniskt. Vilka nätverk som finns och hur man lättast kommer igång.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Stora vinster genom att arbeta aktivt med inköp

Idag väljer många att digitalisera sina inköp, vilket inte enbart betyder att installera ett nytt system. Man behöver också arbeta med inköpsfrågor ur ett strategiskt perspektiv.

I denna seminariepunkt kommer ni få användbara tips hur man styr inköp för att skapa en lönsam process och ett automatiserat flöde inför en framtida digitalisering.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och leverantörsmönster.

Många företag har kommit en bra bit i sitt nyttjande av sitt EFH-system och nästa steg innan man satsar på ett strategiskt inköpssystem är att börja göra spendanalyser. Det som skiljer spendanalysen från ett traditionellt ekonomiperspektiv är att den skär genom hela bolaget och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett bolag, kostnadsställe, lokalisering och land. Detta leder till att möjligheter, som tidigare varit dolda, uppdagas. I denna seminarepunkt tittar vi närmare på spendanalys och vilka möjligheter det kan ge ditt företag

Läs mer

Break-outpass

Break-outpass i sin helhet presenteras i den detaljerade agendan

Efter lunch har deltagare möjlighet att under ett par timmar gå på parallella presentationspass, allt utifrån eget intresseområde. De parallella presentationspassen ger möjlighet att lyssna, lära och ta del av företagspresentationer, lösningspresentationer och berättelser från företag sin arbetat med att effektivisera sina mobila lösningar

Efter de parallella presentationspassen fortsätter konferensen i den stora konferenssalen.

Ladda ned den preliminära agendan

Läs mer

Kontakta oss

Patrik Fältman
info@faltmans.se

Patrik har 20 års erfarenhet av lösningar och projekt inom inköp, elektronisk fakturahantering och e-faktura. Patrik har arbetat både nationellt och internationellt med dessa frågor i ledande roller på företag som ReadSoft och Momentum.

Lars Frick
lars.frick@inspectum.se

Lars har arbetat med elektronisk fakturahantering (EFH) sedan 1998 på företag som Arrowhead och Basware. Sedan 2004 driver Lars företaget Inspectum som bland annat bevakar marknadsutvecklingen inom EFH och av e-faktura.